सोमवार, २३ नोव्हेंबर, २००९

नर्मदेSSS हर... हर....

आपण कधि प्रवास केला आहे का ?
हो साधारण प्रवास आणि नर्मदा परिक्रमा या प्रवासात फार फार फरक आहे.
एकदा... दोनदा..... नव्हे तिनदा नर्मदा परिक्रमा केल्यावर आलेल्या अनुभवांवर श्री. जगन्नाथ कुंटे यांनी हे पुस्तक लिहीले आहे.
मी एका बैठकीत वाचले. माझ्या जवळ काही पर्याय नव्हता. पुस्तक हाती घेतल्यावर सोडल्याच जात नव्हते. काय करणार ?
पुस्तक वाचत असतांना मी पण नर्मदा परिक्रमा करतो आहे असेच वाटले. इतके वास्तवदर्शी.
श्री. जगन्नाथ कुंटे यांना आलेले अनुभव आपल्याला येणे कठीण पण सर्व आपल्या पुढेच घडते आहे असे वाटावे.
मी तर पुस्तक वाचत असतांना भारावल्याचा अनुभव घेतला.
बघा आपल्याला आवडते कां .
आपले अनुभव कॄपया मलापण कळवावेत.
नर्मदेSS हर... हर....
लेखक : श्री. जगन्नाथ कुंटे.
प्रकाशक : प्राजक्त प्रकाशन.
३०३ वर्धमान हाईट्स,
१३२८/२९ शुक्रवार पेठ,
बाजीराव रोड, पुणे ४११ ००२.